به علت نبود بسترهای مخابراتی مناسب و همچنین باتوجه به پراکندگی جغرافیایی شعب بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری، ارگان ها ، سازمان ها ، کارخانجات و شرکت ها همواره یکی از دغدغه های مدیران اینگونه مراکز ایجاد شبکه بین مراکز خود و یا حتی داشتن خطوط تلفن شهری برای برخی از شعباتشان که خارج محدوده شهری هستند ، می باشد.

ارائه راهکارهای مناسب در کلیه امور ارتباطی با در نظر گرفتن هزینه ، زمان و کیفیت و پیاده سازی و پشتیبانی راهکار ارائه شده، تنها یکی از تخصص­های کارشناسان شرکت شبکه آسان نگار تهران می باشد.

شبکه های خصوصی مجازی راهکار جامع شرکت شبکه آسان نگار تهران در این زمینه بوده و در حقیقت شبکه های منطقی هستند که موجب ایجاد پل ارتباطی مطمئن مابین دو شبکه متفاوت مرتبط یا غیر مرتبط با اینترنت می شوند.

اغلب سازمان ها و مؤسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال می کردند و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده هستند. به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند. امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند . تمام سازمان های فوق قبل از هر چیز به دنبال یک اصل بسیار مهم می باشند : یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد به منظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا.

بیشتر بدانید …
اکثر سازمان ها و مؤسسات به منظور ایجاد یک شبکه WAN از خطوط اختصاصی (Leased Line) استفاده می نمایند. یک شبکه WAN دارای مزایای عمده ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت وکارآئی است . پشتیانی و نگهداری یک شبکه WAN در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می گردد ، مستلزم صرف هزینه بالائی است.
همزمان با عمومیت یافتن اینترنت ، اغلب سازمان ها و مؤسسات ضرورت توسعه شبکه اختصاصی خود را به درستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اینترانت مطرح گردیدند. این نوع شبکه به صورت کاملا” اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان با استفاده از رمز عبور تعریف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می باشند. اخیرا” ، تعداد زیادی از مؤسسات و سازمان ها با توجه به مطرح شدن خواسته های جدید (کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور) اقدام به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی (Virtual Private Network) نموده اند.
شبکه های خصوصی مجازی، شبکه ای اختصاصی بوده که از یک شبکه عمومی (عموما” اینترنت) ، برای ارتباط با سایت های از راه دور و ارتباط کاربران بایکدیگر، استفاده می نماید. این نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعی نظیر : خطوط Leased ، از یک ارتباط مجازی به کمک اینترنت برای شبکه اختصاصی به منظور ارتباط به سایت ها استفاده می کنند.دو نوع عمده شبکه خصوصی مجازی توسط کارشناسان شرکت شبکه آسان نگار تهران پیشنهاد می شود:
• دستیابی از راه دور(Remote-Access): 
به این نوع از شبکه هاVPDN(Virtual private dial-up network) نیز گفته می شود.در شبکه های فوق از مدل ارتباطی User-To-Lan (ارتباط کاربر به یک شبکه محلی ) استفاده می گردد. سازمانهائی که از مدل فوق استفاده می نمایند ، بدنبال ایجاد تسهیلات لازم برای ارتباط پرسنل ( عموما” کاربران از راه دور و در هر مکانی می توانند حضور داشته باشند ) به شبکه سازمان می باشند. سازمانهائی که تمایل به برپاسازی یک شبکه بزرگ ” دستیابی از راه دور ” می باشند ، می بایست از امکانات یک مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت جهانی ESP)Enterprise service provider) استفاده نمایند. سرویس دهنده ESP ، بمنظور نصب و پیکربندی شبکه های خصوصی مجازی ،، یک NAS(Network access server) را پیکربندی و نرم افزاری را در اختیار کاربران از راه دور بمنظور ارتباط با سایت قرار خواهد داد. کاربران در ادامه با برقراری ارتباط قادر به دستیابی به NAS و استفاده از نرم افزار مربوطه بمنظور دستیابی به شبکه سازمان خود خواهند بود.
• سایت به سایت(Site-to-Site): 
در مدل فوق یک سازمان با توجه به سیاست های موجود ، قادر به اتصال چندین سایت ثابت از طریق یک شبکه عمومی نظیر اینترنت است . شبکه های VPN که از روش فوق استفاده می نمایند ، دارای گونه های خاصی در این زمینه می باشند:
O مبتنی بر اینترانت: در صورتی که سازمانی دارای یک و یا بیش از یک محل ( راه دور) بوده و تمایل به الحاق آن ها در یک شبکه اختصاصی باشد ، می توان یک اینترانت VPN را به منظور برقرای ارتباط هر یک از شبکه های محلی با یکدیگر ایجاد نمود.
O مبتنی بر اکسترانت: در مواردیکه سازمانی در تعامل اطلاعاتی بسیار نزدیک با سازمان دیگر باشد ، می توان یک اکسترانت VPN را به منظور ارتباط شبکه های محلی هر یک از سازمان ها ایجاد کرد. در چنین حالتی سازمان های متعدد قادر به فعالیت در یک محیط اشتراکی خواهند بود.
تماس با ما

شانت، شبكه آسان نگار تهران

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt